Regulamin i Polityka Prywatności  polskiego Astronomy Picture Of the Day

1. Polski APOD (zwany dalej Serwisem) to strona poświęcona szeroko rozumianej fotografii astronomicznej a w szczególności zdjęciom Księżyca, Słońca, obiektu lub obiektów nieba głębokiego, planet lub innego zjawiska w systemie słonecznym oraz zdjęciom ziemskich zjawisk atmosferycznych.

2. Celem działania serwisu jest cykliczny wybór i publikacja najlepszego zdjęcia o tematyce opisanej w punkcie 1 Regulaminu. Fakt wyboru nie jest związany z przyznaniem jakichkolwiek nagród materialnych lub finansowych.

3. Regulamin odnosi się do serwisu znajdującego się pod adresem internetowym: http://www.polishapod.eu , zwanego dalej Serwisem. Poniższy regulamin dostępny jest na stronie www.polishapod.eu. W wypadku zmiany regulaminu zgłaszający pracę ma prawo jej wycofania.

4. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Maciej Kapkowski, zwany dalej Administratorem.

5. Zgłoszenie zdjęcia do Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zgłaszającego niniejszego Regulaminu.

6. Proces zgłoszenia pracy odbywa się drogą elektroniczną pod adres: polishapod@wp.pl.

7. Prawidłowe zgłoszenie obowiązkowo zawiera link do zdjęcia o rozdzielczości maksymalnej 2000x2000 pikseli w formacie JPEG lub PNG. W zgłoszeniu z linkiem należy podać obowiązkowo następujące dane:
- tytuł pracy
- imię i nazwisko autora
- miejsce wykonanie zdjęcia
- dane optyki, kamery i montażu
- użyty zestaw filtrów
Wysłanie zdjęcia ( zamiast linku do zdjęcia) będzie powodowało jego automatyczne odrzucenie.
Wysłanie samego linku bez wymaganych danych także spowoduje jego automatyczne odrzucenie.

8. Zgłaszający musi posiadać pełne i nieograniczone prawa autorskie do zgłaszanej pracy.

9. Zgłaszając obraz jego autor przekazuje nieodpłatnie prawa do publikacji pracy na portalu Polski APOD oraz serwisach partnerskich:Astromaniak, Astropolis i Forum Astronomiczne , zachowując pełnię praw autorskich.

10. Dane podane przez zgłaszającego pracę są przetwarzane przez Administratora serwisu wyłącznie dla potrzeb wyłonienia zwycięskiego zgłoszenia oraz jego opublikowania wraz z imieniem i nazwiskiem zgłaszającego pracę. Każdemu zgłaszającemu przysługuje prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia danych podanych Administratorowi. W przypadku otrzymania prośby o wgląd, zmianę lub usunięcie danych, Administrator winien jest niezwłocznie zrealizować prośbę zgłaszającego. Wszelkie prośby o wgląd, zmianę bądź usunięcie danych podanych przez zgłaszającego należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: polishapod@wp.pl.

11.Administrator  przetwarza dane osobowe w związku z korzystaniem z funkcjonalności strony internetowej www.polishapod.eu  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwanej „RODO”)